OŠ ŠENTJERNEJ

8310 ŠENTJERNEJ

Katalog:

Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

NaslovnicaŠt.naslovaZnačnicaNaslovLetoProstih/Vseh
10691Z BOROM se nauči lepega vedenja! 2008 0/0
5245Z IGRO se učimo (Garnitura)Z IGRO se učimo (Garnitura) ; didaktično gradivo za učitelje, ki učijo športno vzgojo v nižjih razredih osnovne šole 1998 1/1
10690Z MATILDO se nauči lepih navad! 2008 0/0
8604Z ROKO v rokiZ ROKO v roki ; . Priročnik za učitelje 2002 1/1
8603Z ROKO v rokiZ ROKO v roki ; berilo za deveti razred devetletne osnovne šole 2005 0/0
8622Z ROKO v rokiZ ROKO v roki ; berilo za osmi razred 8-letne osnovne šole, berilo za deveti razred 9-letne osnovne šole 2002 1/1
13019PODGORŠEK, Mojiceja Z dežja pod kap 2015 1/1
6222Z družbo v družbo 4. Delovni zvezek za spoznavanje družbe za 4. razred osnovne šole 2000 0/0
6221Z družbo v družbo 4. Učbenik za spoznavanje družbe za 4. razred osnovne šole 2000 0/0
689OBLAK, Breda Z glasbo doma in v sosednjih deželah ; delovni učbenik za 5. razred osnovne šole 1992 0/0
2508OBLAK, Breda Z glasbo po svetu 1994 0/0
5127OBLAK, Breda Z glasbo skozi čas 1/2. Zvočno gradivo k priročniku za učitelje za glasbeno vzgojo v 7. razredu osnovne šole. ; Program poslušanja za 7. razred osnovne šole 1998 0/0
4889OBLAK, Breda Z glasbo skozi čas ; učbenik za glasbeno vzgojo : 7. razred 1997 0/0
9947JAVRH, Petra Z igro do pismenosti ; kaj lahko družine storimo za pismenost svojih otrok : didaktični komplet za izobraževalce in starše s praktičnimi napotki : 1. oddaja 2006 4/4
8530PEČJAK, Sonja Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev 2000 1/1
11604DENAC, OlgaZ igro v čarobni svet glasbe 2011 0/0
12296TOMAŽIČ, Iztok Z igro v čarobni svet narave 2013 1/1
8398Z iskrenim srcemZ iskrenim srcem ; 365 misli o prijateljstvu 2004 0/0
4429KUNAVER, Dušica Z lepim vedenjem v lepše čase 1996 2/2
6401MEIDINGER, Werner Z limono zdravi in lepi 2000 1/1
7082Z mopedom v prometZ mopedom v promet ; učbenik za voznike koles z motorjem 1990 1/1
5185STRITAR, Urška Z otroki v gore ; družinski izleti 1998 1/1
7434PANTLEY, Elizabeth Z otrokom lahko sodelujete 2002 0/0
11511PANTLEY, ElizabethZ otrokom lahko sodelujete 2007 1/1
9090HUSEINOVIĆ, Kašmir Z računalnikom do znanja 2005 1/1
5691HEDERIH, Darko Z ugankami do znanja ; kako sestavljamo in kako rešujemo uganke 1999 1/1
6184KEPEC, Marjeta Z učenci raziskujemo gozd ; priročnik za obravnavo tematskega sklopa Gozd 2000 1/1
805SUHODOLČAN, Leopold Z vami se igra krojaček Hlaček 1982 0/0
3478SITAR, Sandi Z vozili skozi čas 1995 1/1
5998Z voščilnicami v novo tisočletje 1999 0/0
4427LANDA, Norbert Z vsemi čuti ; ustvarjajmo, igrajmo se, odkrivajmo čute 1997 1/1
6681POKORN, Dražigost Z zdravo prehrano v pozna leta 1987 1/1
4276ZA OKOLJEZA OKOLJE ; priročnik za učitelje 1997 0/0
11510ZA devetimi gorami 2011 0/0
4398ZA ljubitelje knjig 1997 1/1
9980ZA praznik ti voščimZA praznik ti voščim ; zbirka novih in svežih voščil 2007 2/2
10515ZA vesele praznike 2008 1/1
9810ZA šolo novih odnosovZA šolo novih odnosov ; zbornik : 1992 0/0
8219ZAJEC in lisicaZAJEC in lisica ; slovenske basni 2004 1/1
3271ZAJČEK je lačen 1995 0/0
6532ZAJČEK sivi nagajiviZAJČEK sivi nagajivi ; otroške ljudske pesmice o živalih 2000 1/1
5ZAJČKOV zvončekZAJČKOV zvonček ; madžarska pravljica 1981 1/1
1160ZAJČKOVA hišicaZAJČKOVA hišica ; Ruska ljudska pripovedka 0000 2/2
940ZAJČKOVA hišicaZAJČKOVA hišica ; Ruska narodna 1990 1/1
592ZAJČKOVA hišicaZAJČKOVA hišica ; Ruska narodna 1990 0/0
11523ZAKAJ ZAKAJ imajo zajčki preklano ustnico 2010 1/1
7393ZAKAJ smo fantki in punčke? 1995 1/1
1224ZAKAJ teče pes za zajcemZAKAJ teče pes za zajcem ; ljudske pripovedi 1981 1/1
418ENCIKLOPEDIJA vprašanj in odgovorov ZAKAJ? 1989 1/1
3205ZAKLAD kralja Salamona ZAKLAD kralja Salamona ; 24 risanih pravljic 1993 0/0
3860ZAKLADI Slovenije 1979 1/1
5592ZAKLADI tisočletijZAKLADI tisočletij ; zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov 1999 1/1
7709ZAKON o delovnih razmerjih (ZDR)ZAKON o delovnih razmerjih (ZDR) ; s komentarjem 2003 0/0
575ZAKONSKA ureditev delovnih razmerijZAKONSKA ureditev delovnih razmerij ; Zakon o temeljnih pravicah iz delovnih razmerjij in zakon o del. razmerjih. Pregled zakon. določb... 1992 0/0
1197ZANIKRNICA HuriZANIKRNICA Huri ; armenska ljudska pravljica 1988 2/2
9010ZAPOJMO in zaigrajmoZAPOJMO in zaigrajmo ; pesmarica z besedili in notnimi zapisi 2005 1/1
5154ZASAVJE A - ŽZASAVJE A - Ž ; priročnik za popotnika in poslovnega človeka 1998 2/2
6526ZAČIMBE za pestrejši okus 1990 1/1
7994ZBIRKA nalog in primerov načrtovanja iz fizike 2003 1/1
5901ZBIRKA preizkusov znanja (testov) za skupinsko preverjanje znanja učencev 8. razreda osnovne šole z rešitvamiZBIRKA preizkusov znanja (testov) za skupinsko preverjanje znanja učencev 8. razreda osnovne šole z rešitvami ; 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 1999 0/0
1452ZBORNIK za zgodovino šolstva - šolska kronikaZBORNIK za zgodovino šolstva - šolska kronika ; glasilo slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana 1992 0/0
2123ZBORNIK za zgodovino šolstva - šolska kronikaZBORNIK za zgodovino šolstva - šolska kronika ; glasilo slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana 1993 0/0
2550ZBORNIK za zgodovino šolstva in vzgoje - šolska kronikaZBORNIK za zgodovino šolstva in vzgoje - šolska kronika ; Glasilo slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana 1994 0/0
6051ZBORNIK župnije Šentjernej 1999 2/2
2610ZBOROVANJE slovenskih zgodovinarjev (27; 1994; Ljubljana) . Zbornik ZBOROVANJE slovenskih zgodovinarjev (27; 1994; Ljubljana) . Zbornik ; 27. zborovanje slov. zgodovinarjev, Ljubljana, 29.9.-1.10.94 1994 0/0
6514ZDRAVA naravna voda v šolah in drugih ustanovah za otrokeZDRAVA naravna voda v šolah in drugih ustanovah za otroke ; zbornik seminarja 2000 1/1
9246ZDRAVILNA zeliščaZDRAVILNA zelišča ; enostavno in zanesljivo določanje 2006 0/0
3834ZDRAVILNE rastline dober dan !ZDRAVILNE rastline dober dan ! ; pionirji spoznavajo, gojijo, nabirajo, uporabljajo in oddajajo zdravilne rastline in naravne plodove 1984 1/1
825ZDRAVILNO jabolko: slovenska ljudska pravljica 1979 0/0
6467ZDRAVILNO jabolko: slovenska ljudska pravljica 1985 1/1
4747ZDRAVJE 1997 1/1
8430ZDRAVLJENJE z naravo 2001 1/1
6751ZELENA knjiga o izobraževanju učiteljev v EvropiZELENA knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi ; kakovostno izobraževanje učiteljev za kakovost v vzgoji, izobraževanju in usposabljanju : tematsko omrežje o izobraževanju učiteljev v Evropi - Umea universite 2001 1/1
2555ZELENO zlato moje doline 0000 0/0
11505ZELIŠČARSKI ZELIŠČARSKI recepti naših babic 2010 1/1
5090ZEMLJA hrani korenineZEMLJA hrani korenine ; Pesmi o slovenskem kmetu in zemlji 1973 1/1
11618ZEMLJA ZEMLJA ima srce 2009 0/0
12543ZEMLJA ZEMLJA ima srce 2012 1/1
7884ZEMLJA pod vašimi nogamiZEMLJA pod vašimi nogami ; arheologija na avtocestah Slovenije : vodnik po najdiščih 2003 1/1
3929ZEMLJEPIS 1996 2/2
123ZEMLJEPIS ZEMLJEPIS v slikah 1991 0/0
6165ZEMLJEPIS. ZEMLJEPIS. ; Slovenija za osnovno šolo: programska oprema 0000 0/0
2200ZEMLJEPISNA dolžina, širina in časovni pasovi 1993 0/0
2229ZEMLJEVIDI incidence raka v Sloveniji 1978-1987 = Atlas of cancer incidence in Slovenia 1978-1987 1992 0/0
6734ZGODBE Svetega pisma 2001 1/1
1415ZGODBE iz narodnoosvobodilnega boja 1985 0/0
6657ZGODBE o nastanku sveta 1996 1/1
11128ZGODOVINA ZGODOVINA ; Visoki in pozni srednji vek - države 2008 1/1
257ZGODOVINA 1 1983 1/1
5195ZGODOVINA 1ZGODOVINA 1 ; učbenik za prvi letnik gimnazije 1998 1/1
258ZGODOVINA 2 1984 1/1
6025ZGODOVINA ZDA. Del 1, ZGODOVINA ZDA. Del 1, ; Kolonije postanejo neodvisne 1999 0/0
6026ZGODOVINA ZDA. Del 2, ZGODOVINA ZDA. Del 2, ; Osvajanje divjega zahoda in secesijska vojna 1999 0/0
6164ZGODOVINA antične Grčije. ZGODOVINA antične Grčije. ; Zgodovina antičnega Rima: programska oprema 0000 0/0
444ZGODOVINA krščanstva 1992 1/1
10118ZGODOVINA na maturiZGODOVINA na maturi ; vzorci maturitetnih pol 2003 1/1
5040ZGODOVINA slikarske, kiparske in arhitekturne umetnosti 1998 1/1
981ZGODOVINA slovenskega slovstva 1956 1/1
4121ZGODOVINA sveta 1996 1/1
9430ZGODOVINA terorizma 2006 1/1
979ZGODOVINA ZGODOVINA v šoli ; I. letnik ; 1992 1992 0/0
278ZGODOVINA ZGODOVINA v šoli ; I. letnik ; 1992 1992 0/0
5684ZGODOVINA. ZGODOVINA. ; Hitlerjev napad na Evropo 1997 0/0
5685ZGODOVINA. ZGODOVINA. ; Industrijska revolucija v Angliji 1997 0/0
6665ZGODOVINA. ZGODOVINA. ; Zgodovina pisave 0000 0/0
6359ZGODOVINA. ZGODOVINA. ; Življenje in kultura v weimarski republiki 0000 0/0
2935ZGODOVINSKI atlas sveta od prazgodovine do danes 1994 1/1
5896ZGODOVINSKI atlas za osnovno šolo (Kartografsko gradivo) 1999 0/0
5416ZGODOVINSKI parki in vrtovi v Sloveniji = ZGODOVINSKI parki in vrtovi v Sloveniji = ; Historical parks and gardens in Slovenia 1995 1/1
1411SLOVENIJA ZIMA. Gorenjska 0000 0/0
2749ZLATA ptica: slovenska ljudska pravljica 1979 1/1
2317ZLATA ribicaZLATA ribica ; Ljudske pravljice 1980 0/0
1421ZLATA ribicaZLATA ribica ; slovenska ljudska pripovedka 1983 1/1
7900ZLATA čebelica 2003 1/1
10054ZLATA čebelica 2ZLATA čebelica 2 ; še petdeset najlepših 2007 1/1
9541ZLATE misli o ljubezni in naklonjenosti 2003 0/0
9540ZLATE misli o modrosti 2003 0/0
9538ZLATE misli o upanju 2003 0/0
9539ZLATE misli o veselju 2003 0/0
2627ZLATI srček ?93ZLATI srček ?93 ; festival popevk za otroke 0000 0/0
5788ZLATO kralja MatjažaZLATO kralja Matjaža ; slovenska ljudska pravljica 1999 1/1
8368ZLATO srečo nosimo, vsem ljudem jo trosimoZLATO srečo nosimo, vsem ljudem jo trosimo ; 24 pesmi, pravljic in ugank za božično-novoletni čas 2004 2/2
1372ZLATOLASKA in medvedkiZLATOLASKA in medvedki ; ruska narodna. Didaktični komplet: Zgodbe v slikah 0000 0/0
8646ZLATOLASKA in trije medvedi 2004 1/1
10131ZLATOLASKA in trije medvedi 2008 0/0
4792ZLATOROG ; ljudska pripovedka 1997 1/1
8526ZLATOROGOVI čudežni vrtoviZLATOROGOVI čudežni vrtovi ; slovenske pripovedi o zmajih, belih gamsih, zlatih pticah in drugih bajnih živalih 2004 1/1
1382ZMAJ v Postojnski jami 1991 1/1
2478ZNALČEK na cestiZNALČEK na cesti ; prometna abeceda za najmlajše 1990 2/2
9998ZNAM več. ZNAM več. ; matematične vaje za četrti razred 2007 1/1
10000ZNAM več. ZNAM več. ; vaje za besedni zaklad po učnem načrtu za 4. in 5. razred 2007 0/0
9999ZNAM več. ZNAM več. ; Matematika. łSeštevanje in odštevanje do 100 2007 1/1
9988ZNAM več. Matematika. Odštevanje in seštevanje do 1000 2007 1/1
9986ZNAM več. Matematika. Poštevanka, množenje in deljenje 2007 1/1
9997ZNAM za več. ZNAM za več. ; Matematika. łMerske enote in denar 2 2007 1/1
9987ZNAM za več. Matematika. Merske enote in denar 2007 2/2
5703ZNAMENITA pismaZNAMENITA pisma ; sporočila, ki so spreminjala svet 1995 1/1
11227ZNANJE o čustvih za manj nasilja v šoli 2010 2/2
11985ZNANKA ali uganka 4ZNANKA ali uganka 4 ; Priročnik za učitelje 2006 1/1
2600ZRAK kot izkustvo 1993 0/0
4555ZRCALCE, zrcalce, povej ...ZRCALCE, zrcalce, povej ... ; zbornik Srečanja mladinskih pisateljev Oko besede 1996 1997 1/1
9199ZVEZDICE 2ZVEZDICE 2 ; berilo za drugi razred 9-letne osnovne šole 2006 0/0
9809ZVEZDICEZVEZDICE ; berilo 2 : za drugi razred 9-letne osnovne šole 2006 0/0
12320ZVEZDICEZVEZDICE ; berilo 2 : za drugi razred 9-letne osnovne šole 2009 0/0
6220ZVEZDICE zlateZVEZDICE zlate ; berilo za prvi razred osnovne šole 2000 0/0
4668ZVEZDNA ladjaZVEZDNA ladja ; stoletje pravljic svetovnih pisateljev 1997 1/1
13328ARNUŠ Pupis, Tina Za devetimi drevesi 2017 1/1
3129MICHELINI, Carlo A. Za grajskimi zidovi 1995 1/1
3778OWEN, Cheryl Za lepši dan 1995 0/0
5133PAVLIČ, Emilija Za otroke kuhajmo zdravo ; za majhne in velike 1998 0/0
5489BREZINA, Thomas Za prepovedanimi vrati 1999 2/2
11508NOËL, AlysonZa večno 2010 1/1
1565RIBIČIČ, Josip Za zapahi 1976 1/1
12223CHILD, LaurenZa šolo sem absolutno še premajhna 2012 1/1
7161KNISTER Zabava pri čarovnici Lili ; sijajne zamisli za otroška praznovanja 2002 1/1
10414EGGLETON, JillZabava za rojstni dan 1998 1/1
11862GARCÍA SABATÉS, BertaZabavne basni 2010 1/1
3717BEVC-MALAJNER, Vera Zabavne geografske naloge ; Delovno gradivo študijskih skupin za geografijo 1996 0/0
9621DOLENC, Mate Zabloda laboda in druge zgodbe 2006 1/1
7735SWINDELLS, Robert Zadeti 2003 1/1
11790HERGE Zadeva Sončnica 2011 1/1
8468BELBIN, David Zadnja devica 2005 1/1
13205Janez Menart Zadnja pomlad 2016 1/1
83BLYTON, Enid Zadnja pustolovščina 1991 1/1
8462PREGL, Slavko Zadnja želja 2004 1/1
12017MEAD, RichelleZadnja žrtev 2011 1/1
9589LI, Cunxin Zadnji Maov plesalec 2006 1/1
7594DOKL, Slavko Zadnji boj Vinka Paderšiča v Beceletovi jami 2002 0/0
6608SIVEC, Ivan Zadnji mega žur 2001 1/1
8913SIVEC, Ivan Zadnji mega žur 2005 1/1
7616RENDELL, Ruth Zadnji stisk rok 2002 1/1
10932MLAKAR, IdaZafuclana prejica 2009 1/1
9772KORNHAUSER, Pavle Zagotovimo našim otrokom mladost brez telesnega kaznovanja = Youth without corporal punishment for our children 2007 1/1
2862FURLAN, Mirjana Zaimek 1994 1/1
2861FURLAN, Mirjana Zaimek ; Priročnik za profesorje 1994 1/1
3177MIHALKOV, Sergej Zajec - lažni bolnik 1995 1/1
9782KOKALJ, Tatjana Zajec Emil 2007 1/1
763BIZJAK, Alenka Zajec brez hiške 1985 2/2
4212ECKERT, Horst Zajec in jež tekmujeta 1996 1/1
6598CORAN, Pierre Zajček Hinko 2001 0/0
7653MOSSOUX, Muriel Zajček Pablo išče jajčka 2003 1/1
740RAINER, Meta Zajček Skakalček 1987 3/3
11087CASALIS, AnnaZajček Skokec ; Mama, mama --- kje si? 2010 1/1
10716CASALIS, AnnaZajček Skokec je lačen 2008 1/1
10684CASALIS, AnnaZajček Skokec je osamljen 2008 2/2
8089PEČNIK, Sanja Lucija Zajček Srečko pri zobozdravnici 2003 1/1
12887ŽONTAR-Kristanc, Ana Zajček Timi in čarobni recept 2014 1/1
1580MANČEK, Marjan Zajček Uh 1980 0/0
5021PLEDGER, Maurice Zajček Vili 1998 1/1
4194WAGENER, Gerda Zajček in lisica 1997 1/1
4193WAGENER, Gerda Zajček in njegovi prijatelji 1997 2/2
922MAJER, Vjekoslav Zajček pismonoša 1981 1/1
931MAJER, Vjekoslav Zajček pismonoša 1981 2/2
11164STEWART, AmberZajčji uhlji 2010 1/1
8067JERAM, Anita Zajčkova knjiga pravljic 2002 0/0
8395TARMAN, Draga Zajčkova telovadba 2004 0/0
10211MAKAROVIČ, Svetlana Zajčkovo leto 2008 1/1
10334PREGL, Slavko Zakaj ima babica dve palici 2008 1/1
1162GUGGENMOS, Josef Zakaj imajo čuki tako velike oči 1978 0/0
4040ZAJC, Dane Zakaj in vprašaj. ; Lenča Flenča. łZveza diamantnega čuka. łPrizori iz življenja stvari 1991 1/1
5466WEITZE, Monika Zakaj je bil rožnati slonček žalosten in kako je spet postal srečen 1999 3/3
10444JOVANOVIĆ, Klarisa M.Zakaj je morje slano? p 2008 0/0
11049PENDL Žalek, Manuela Zakaj je palčka Skakalčka bolel trebušček? 2009 0/0
12786PAVČEK, Saša Zakaj je polje jezero? 2014 2/2
7065GARAVAGLIA, E... Zakaj je pomembno prijateljstvo? 2001 0/0
5503RODE, Jože Zakaj je prišla Nevija 1998 0/0
1120GUGGENMOS, Josef Zakaj je žirafa tako velika 1977 1/1
3547GLIHA, Marjanca Zakaj jemo in kaj 1993 2/2
12565HIBBERT, Adam Zakaj ljudje ustrahujejo? 2006 2/2
9640SCHWARZ, Branka Zakaj medvedki prespijo zimo 2005 1/1
6029JURIŠIĆ, Branka D. Zakaj mi to delajo? ; spreminjanje motečega vedenja v šoli s kognitivno modifikacijo vedenja 1999 1/1
6620WALPOLE, Brenda Zakaj neki Sonce vzhaja in druga vprašanja o času 2001 1/1
5810CHARMAN, Andrew Zakaj neki imajo drevesa liste in druga vprašanja o rastlinah 1999 1/1
4699WOOD, Jenny Zakaj neki imajo kenguruji vreče in druga vprašanja o živalskih mladičih 1997 1/1
7715GAFF, Jackie Zakaj neki imajo konji podkve in druga vprašanja o konjih 2003 1/1
4700MAYNARD, Christopher Zakaj neki imajo letala krila in druga vprašanja o prometnih sredstvih 1997 1/1
4009PAKER, Josephine Zakaj neki imajo piščali luknjice in druga vprašanja o glasbi 1996 1/1
7560TAYLOR, Barbara Zakaj neki imajo zadrge zobe in druga vprašanja o iznajdbah 2002 1/1
3581STEELE, Philip Zakaj neki imamo zastave in druga vprašanja o ljudeh in deželah 1996 1/1
4197CHARMAN, Andrew Zakaj neki je dodo izumrl in druga vprašanja o ogroženih živalskih vrstah 1997 1/1
6904GANERI, Anita Zakaj neki je morje slano in druga vprašanja o morju 2001 1/1
7238GAFF, Jackie Zakaj neki je na gorskih vrhovih sneg in druga vprašanja o gorah 2002 1/1
7561GAFF, Jackie Zakaj neki je v Sahari ponoči mraz in druga vprašanja o puščavah 2002 1/1
3200AVISON, Brigid Zakaj neki mi kruli po želodcu in druga vprašanja o človeškem telesu 1995 1/1
4999TAYLOR, Barbara Zakaj neki nastajajo milni mehurčki in druga vprašanja o znanosti 1998 1/1
7716O?NEILL, Amanda Zakaj neki pajki pletejo mreže in druga vprašanja o mrgolazni 2003 1/1
6270O?NEILL, Amanda Zakaj neki se kače levijo in druga vprašanja o plazilcih 2000 1/1
5405MACDONALD, Fiona Zakaj neki so Grki gradili svetišča in druga vprašanja o stari Grčiji 1998 2/2
5406MACDONALD, Fiona Zakaj neki so Rimljani nosili toge in druga vprašanja o starem Rimu 1998 2/2
5809STEELE, Philip Zakaj neki so gradili piramide in druga vprašanja o starem Egiptu 1999 2/2
4008STEELE, Philip Zakaj neki so imeli gradovi obrambne jarke in druga vprašanja o srednjem veku 1996 0/0
4998O?NEILL, Amanda Zakaj neki so jastrebi gologlavi in druga vprašanja o ptičih 1998 1/1
3580PARKER, Steve Zakaj neki so predori okrogli in druga vprašanja o gradnjah 1996 1/1
7562GAFF, Jackie Zakaj neki so ribam zrasle noge in druga vprašanja o prazgodovini 2002 1/1
8079GAFF, Jackie Zakaj neki stalaktiti visijo s stropa in druga vprašanja o jamah 2003 1/1
4196MEAD, Richard Zakaj neki telefon zvoni in druga vprašanja o komunikacijah 1997 1/1
8078GREENWOOD, Rosie Zakaj neki vulkanom odnese vrh in druga vprašanja o naravnih nesrečah 2004 1/1
3201STOTT, Carole Zakaj neki zvezde mežikajo in druga vprašanja o vesolju 1995 1/1
7232VAIL, Rachel Zakaj pa so prijatelji? 2002 1/1
10791WINTERHOFF, MichaelZakaj postajajo naši otroci tirani 2009 1/1
6149PUERTO, Carlos Zakaj prav jaz? 2000 1/1
12566BINGHAM, JaneZakaj se družine razidejo? 2006 2/2
7204KIM, Eun Ju Zakaj sem tako majhen? 2002 1/1
4839CAIN, Sheridan Zakaj si tako žalosten, Rjavi zajček? 1998 1/1
13722HIGAŠIDA, Naoki Zakaj skačem 2017 1/1
10473SENKER, CathZakaj so ljudje begunci? 2006 2/2
12564WOOLF, Alex Zakaj so ljudje teroristi? 2006 2/2
7066GARAVAGLIA, E... Zakaj so mlečni zobje pomembni? 2001 0/0
1807TARMAN, Kazimir Zakaj, zato v ekologiji 1975 0/0
5549PLUT, Darinka Zakaj-zato o okolju 1999 0/0
7416PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana Zakaj? 2002 1/1
11386PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana Zakaj? 2010 0/0
10256RIPLEY, Catherine Zakaj? ; najboljša knjiga vprašanj in odgovorov o naravi, znanosti in svetu okrog nas 2008 1/1
8983HVALA, Bernarda Zakaj? Zakaj? Zakaj? 2005 1/1
3005LEVSTEK, Zlatka Zakajske 1995 1/1
8710HERGE Zaklad Rackhama Rdečega 2005 0/0
2085TRAVEN, B. Zaklad Sierra Madre 1969 0/0
63BLYTON, Enid Zaklad grajskih ječ 1991 0/0
1616VRESNIK, Dragotin Zaklad na obali 1969 0/0
3073ROŠ, Miki Zaklad otoka Milo-Milo: Pripoved za otroke 1994 1/1
6623BREZINA, Thomas Zaklad poslednjih zmajev 2001 1/1
4530PFISTER, Marcus Zaklad skalnih mišk 1997 3/3
5708FRANČIČ, Franjo Zaklad svetega Jurija 1999 1/1
1294MAY, Karl Zaklad v srebrnem jezeru 1983 0/0
1295MAY, Karl Zaklad v srebrnem jezeru 1983 0/0
2237KMECL, Matjaž Zakladi Slovenije 1979 1/1
6345BUTLER, John Zakladnica klasične kuhinje 1999 1/1
13246DALE, Elizabeth Zakladnica medvedjih zgodb 2016 1/1
13041ZAKLADNICA Zakladnica sneženih zgodb ; [15 zasneženih zgodbic, ki ogrejejo srce] 2015 2/2
11062SIVEC, IvanZakleta bajta 2009 1/1
814SNOJ,Jože Zakleta hiška 1990 2/2
772HUNTER, Norman Zakleti čajniki in druge prečudne zgodbe 1984 0/0
783HUNTER, Norman Zakleti čajniki in druge prečudne zgodbe 1984 0/0
398HUNTER, Norman Zakleti čajniki in druge prečudne zgodbe 1984 1/1
586HUNTER, Norman Zakleti čajniki in druge prečudne zgodbe 1984 0/0
13013HOTAKAINEN, Kari Zakon narave 2015 1/1
8302Zakon o delovnih razmerjih 2002 1/1
8303Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) 2002 1/1
6040KUHELJ, Jože Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 2000 1/1
3037JARC, Miran Zakopani zakladi 1995 1/1
1926SIMONOVIĆ, Mihailo Zaledeneli cvet 1975 1/1
2125NOVAK, Bogdan Zaletenci 1993 1/1
6079LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie Zalika in zver 1999 1/1
10680KONCUT Kraljič Helena Zaljubljena balončka 2008 1/1
9012CABOT, Meg Zaljubljena princeska 2006 1/1
7897LESSMANN, C. B. Zaljubljena, zaročena, toda ne ljubljena 2003 1/1
12232MCKENZIE, SophieZaljubljena, zatreskana 2012 1/1
6696WILSON, Jacqueline Zaljubljene punce 2001 1/1
6701KULOT, Daniela Zaljubljeni krokodilček 2001 0/0
11165CHACONAS, DoriZaljubljeni miški 2009 1/1
3169NOVAK, Bogdan Zaljubljeni vampir 1995 1/1
6272STRŽINAR, Jana Zaljubljeni zmaj 2000 0/0
3877STRŽINAR, Jana Zaljubljeni zmaj . ; Lutkovna pravljica 0000 0/0
4129ARHAR, Mateja Zaljubljeni zvonček 1997 2/2
2873VELTHUIJS, Max Zaljubljeni žabec 1994 2/2
12864OMEROD, Jan Zamenjam bratca 2015 1/1
11801ANDERSON, Laurie HalseZamrznjeni dekleti 2011 1/1
3445GERLIČ, Ivan Zanimiva elektrotehnika 1995 1/1
6173KRAMARIČ, Mira Zanimivo, poučno in zabavno do novih besed ; zbirka vaj za učence 2000 1/1
11792CAST, P. C.Zapeljana 2011 1/1
10734MACDONALD, BeverleyZapisano s krvjo 2008 1/1
1458REMEC, Miha Zapiski odposlanca zemlje 1991 0/0
8230ARHAR, Vojan Tihomir Zapiski veselega vrabčka 1991 1/1
7610VAIL, Rachel Zapolniti praznino 2002 1/1
10045ZLOKOVIĆ, Jasminka Zaprte oči ne vidijo zla ; trpinčenje, zanemarjenje in spolna zloraba otrok - odgovornost družine, družbe in šole 2007 1/1
6639DANDO, Sue Zapustila sem svojega otroka 2001 1/1
3662MANGAN, Anne Zapuščeni mali medvedek 1996 1/1
25LAH, Avguštin Zarja nad domovino 1991 0/0
5420NOVAK, Boris A. Zarja časa. ; Mit v sliki in besedi 1997 1/1
8367GAY, Marie-Louise Zarja. ; Kraljična snega 2004 0/0
8323GAY, Marie-Louise Zarja. ; Princeska neba 2004 2/2
3591ATTENBOROUGH, David Zasebno življenje rastlin 1996 1/1
11714CAST, P. C.Zasledovana 2011 1/1
10056FREEDMAN, Claire Zaspane bučke 2007 1/1
6762RUCK-PAUQUET, Gina Zaspančkove zgodbe ; 60 zgodbic za lahko noč 2001 1/1
13695GLEESON, Libby Zaspi, Sanja! 2016 1/1
3775CLEMENT, Claude Zaspi, mali svizec! 1996 1/1
6442POLAR, Homero Zastrupljena oporoka 2000 1/1
12638CARRANZA, Maite Zastrupljene besede 2014 1/1
7202COLNAR, Peter Zato pa še živimo 2001 1/1
2882HAGGARD, Henry Rider Zaton Aztekov 1995 1/1
2059DISNEY, Walt Zauberhafte Tiergeschichten 1992 1/1
938INGOLIČ, Anton Zaupno 1981 0/0
3952WOOLF, Virginia Zavesa Lužnikove tete 1996 0/0
361ZUPANČIČ, Zdravko Zavodske zgodbice 1989 2/2
12057MALRAUX, AndréZavojevalci 1981 0/0
11124CAST, P. C.Zaznamovana 2010 0/0
8298ESENKO, Ivan Zaživimo z naravo! ; ptice in ekološko vrtnarjenje 2004 1/1
7701BRICELJ, Mitja Zaživimo z vodo ; priročnik za razvijanje partnerstva z vodnimi viri Slovenije 2003 1/1
10438KOČAR, TomoZačarane pravljice 2008 1/1
6271STRŽINAR, Jana Začarane rožice prijazne čarovnice 1999 0/0
1430LJESKOV, Nikolaj Semjonovič Začarani romar. Nesmrtni Golovan 1942 0/0
8048OSBORNE, Mary Pope Začele so se olimpijske igre 2004 1/1
8521KAYE, Marilyn Začetki 2004 1/1
3291LE GUIN, Ursula Kroeber Začetni kraj 1995 1/1
206RECHT, Christine Začimbne rastline 1990 1/1
2096MAZZINI, Miha Zbiralec imen ; roman 1993 1/1
5698MANNING, Mick Zbirateljstvo 1999 1/1
8681SZOMI KRALJ, Bela Zbirka fizikalnih vaj za 8. razred devetletne osnovne šole 2005 0/0
978PLESTENJAK, Bor Zbirka nalog iz fizike za 7. razred 1992 0/0
977PLESTENJAK, Bor Zbirka nalog iz fizike za 8. razred 1992 0/0
85STRAŽIŠČAR, Matej Zbirka nalog iz kemije ; 7. in 8. razred 1991 0/0
363NOVAK, Renata Zbirka nalog iz matematike za 5., 6., 7. in 8. razred 1992 0/0
432NOVAK, Renata Zbirka nalog iz matematike za 5., 6., 7. in 8. razred 1992 0/0
433NOVAK, Renata Zbirka nalog iz matematike za 5., 6., 7. in 8. razred 1992 0/0
2001NOVAK, Renata Zbirka nalog iz matematike za 8. razred 1991 0/0
3714HAFNER, Izidor Zbirka nalog s tekmovanj iz logike 1996 1/1
5920FRITZ-Kunc, Marinka Zbogom, prijatelj moj ; roman 1999 1/1
4257STEVENS, Jean Ann Zbogom, sramežljivost! ; spremenite mišljenje, spremenite življenje 1997 1/1
3109BATIČ, Milena Zborne recitacije 1984 0/0
7298Zbornik prispevkov 2002 2002 1/1
10488STROKOVNI POSVET ŠPORTNIH PEDAGOGOV SLOVENIJE, ROGAŠKA SLATINA, 17. DO 19. NOVEMBER 2005, 18. Zbornik referatov 2005 0/0
10487STROKOVNI POSVET ŠPORTNIH PEDAGOGOV SLOVENIJE, MURSKA SOBOTA, 9. DO 11. NOVEMBER 2006, 19. Zbornik referatov 2006 1/1
10486STROKOVNI posvet športnih pedagogov Slovenije (20; 2007; Murska Sobota) Zbornik referatov 2007 0/0
153ZBOROVANJE slavistov Zborovanje slavistov ob stoletnici Frana Ramovša (1990: Ljubljana) Sedemdeset let slovenske slovenistike:zbornik slavist. društva Sloveni 1991 1/1
8075MAURER, Neža Zbrana dela 2000 1/1
7972MAURER, Neža Zbrana dela 2003 1/1
12874MILČINSKI, Fran Zbrane pravljice in pripovedke 2015 1/1
1388LEVSTIK, Fran Zbrano delo 1948 0/0
879JURČIČ, Josip Zbrano delo 1951 0/0
1945TAVČAR, Ivan Zbrano delo 1954 0/0
2911TRDINA, Janez Zbrano delo 1956 0/0
4731ŽUPANČIČ, Oton Zbrano delo 1957 0/0
1937TAVČAR, Ivan Zbrano delo 1957 0/0
4732ŽUPANČIČ, Oton Zbrano delo 1959 0/0
2171MENCINGER, Janez Zbrano delo 1961 0/0
1387JENKO, Simon Zbrano delo 1965 0/0
1510JURČIČ, Josip Zbrano delo 1965 0/0
7602PREŠEREN, France Zbrano delo 1965 0/0
7603PREŠEREN, France Zbrano delo 1966 0/0
4733ŽUPANČIČ, Oton Zbrano delo 1967 0/0
171CANKAR, Ivan Zbrano delo 1968 0/0
2273CANKAR, Ivan Zbrano delo 1969 1/1
4734ŽUPANČIČ, Oton Zbrano delo 1972 0/0
179KRAIGHER, Lojz Zbrano delo 1978 0/0
176LEVSTIK, Fran Zbrano delo 1980 0/0
172FINŽGAR, Fran Saleški Zbrano delo 1981 0/0
180KRAIGHER, Lojz Zbrano delo 1983 0/0
170AŠKERC, Anton Zbrano delo 1985 0/0
175JENKO, Simon Zbrano delo 1986 1/1
181KRAIGHER, Lojz Zbrano delo 1986 0/0
173FINŽGAR, Fran Saleški Zbrano delo 1987 0/0
182KRAIGHER, Lojz Zbrano delo 1987 0/0
183KRAIGHER, Lojz Zbrano delo 1987 0/0
174FINŽGAR, Fran Saleški Zbrano delo 1988 0/0
177VODNIK, Valentin Zbrano delo 1988 0/0
3391CANKAR, Ivan Zbrano delo . ; Sosed Luka. łKurent. łČrtice in novele. 1973 0/0
878TAVČAR, Ivan Zbrano delo . Slike iz Loškega pogorja 1966 0/0
1830LEVSTIK, Fran Zbrano delo ; Kritični spisi (od leta 1869) 1935 0/0
1073KERSNIK, Janko Zbrano delo ; Tretja knjiga 1951 0/0
4203TAVČAR, Ivan Zbrano delo. ; Otok in Struga. łIvan Slavelj. łMrtva srca 1952 0/0
12119GLEITZMAN, MorrisZdaj 2012 1/1
6903SPATHELF, Baerbel Zdaj bomo pa spali! 2001 1/1
3222ANTONČIČ, Emica Zdaj sem jaz na vrsti ; Adine pravljice 3 - za otroke od 3. leta starosti naprej 1995 0/0
10945NOVAK, BogdanZdomci med brati 2009 1/1
5720SHEASBY, Anne Zdrava prehrana ; več kot 400 receptov za slastne jedi, ki vsebujejo malo ali sploh nič maščobe in holesterola in so primerne za vsako priložnost 1999 0/0
5643SHEASBY, Anne Zdrava prehrana za dojenčke in malčke 1999 0/0
5865MAZEL, Judy Zdrava vitkost za vse življenje ; najnovejša odkritja o premišljenem izbiranju hrane, načinu hujšanja in ohranjanju vitkosti : 1999 1/1
6798OBERBEIL, Klaus Zdravi in vitki brez maščob ; vse življenje vitki, vitalni in srečni 2001 1/1
5122OBERBEIL, Klaus Zdravilna moč sadja in zelenjave 1998 1/1
5560SCHUTT, Karin Zdravilna moč vode 1999 1/1
3789TOMAŽIČ, Gabriel Zdravilna zelišča in gozdni sadeži ; priročnik za nabiranje 1950 1/1
6258PAHLOW, Mannfried Zdravilne rastline 2000 0/0
9981SCHOENFELDER, Ingrid Zdravilne rastline - vodnik 2006 1/1
9656TOPLAK GALLE, Katja Zdravilne rastline na Slovenskem 2002 2/2
13406BONE, Mia Zdravilne zgodbice, 2. del ; [Težave z govorom, izbruhi trme, uspavanje in več] 2015 1/1
8984LESINGER, Ivan Zdravilnost zelenjave, sadja in začimb 2005 1/1
3483PREŠEREN, France Zdravilo ljubezni 1989 1/1
730PREGL, Slavko Zdravilo za poredneže 1982 2/2
751PREGL, Slavko Zdravilo za poredneže 1982 1/1
4551LEKIĆ, Ksenja Zdravje iz ljubezni ; o zdravitelju Marjanu Knezu, o ljudeh, ki so iskali zdravje in spoznanje 1996 1/1
7034LIKAR, Miha Zdravje v družini 1980 0/0
4975MIHAJLOVIĆ, Bogomir M. Zdravljenje s sadjem in zelenjavo 1997 1/1
12179PREŠEREN, FranceZdravljica 2013 1/1
12851ZDRAVLJICA Zdravljica in njena pot v svet 2014 1/1
11041BEAUMONT, ÉmilieZdravnica Nina 2009 0/0
11017ASKEW, AmandaZdravnik 2010 1/1
10541GEISSLER, UliZdravnik mali in njegove živali 2009 1/1
7031CAMPBELL, Giraud W. Zdravniško preizkušeno domače zdravljenje artritisa 1992 1/1
10186SENKER, Cath Zdravo prehranjevanje 2006 3/3
10098GIBBONS, Alan Zdrži! 2007 1/1
3822POTRČ, Ivan Zebe in še nekaj takih o živalih 1983 1/1
9660BUTCHER, Kristin Zeejev način 2006 1/1
5073SIVEC, Ivan Zelena kri 1998 1/1
5020BLAKE, Quentin Zelena ladja 1998 1/1
2924NOVAK, Bogdan Zelena pošast 1995 0/0
4744GAIERO, Elsa Lira Zelena Žabica 1981 1/1
13383AZUA Kramer, Jackie Zeleni dežnik 2017 1/1
11659ROBNIK ŠIKONJA, MarkoZeleni gral 2010 1/1
3725GANTSCHEV, Ivan Zeleni otok in Sivi otok 1996 3/3
11277MORRIS, NeilZeleni otroci 2010 0/0
13379ŠKOBERNE, Biljana Zeleni prijatelji 2016 1/1
5574OSOJNIK, Melita Zeleni škrat Ariel 0000 0/0
10882OSOJNIK ŽNIDARIČ, Melita MiaZeleni škrat Ariel [2004] p, cop. 2009 1/1
5702BIGGS, Matthew Zelenjava ; priročnik o gojenju, pobiranju in pripravi zelenjave 1999 1/1
5985MOSER, Maria A. Zelenjava iz pečice in na žaru 1999 1/1
6835OGRIN, Dušan Zelenje v našem okolju 1964 0/0
1727LOBNIK-Zorko, Alenka Zeleno gospodinjstvo ; splošni, varčevalni in ekološki nasveti 1992 1/1
6741SACHAR, Louis Zeleno jezero 2001 1/1
9694SEEHUSEN, Henning Zelišča 2007 1/1
3621KOVAČ, Polonca Zelišča male čarovnice 1995 0/0
6136KOVAČ, Polonca Zelišča male čarovnice 1998 2/2
11129KOVAČ, PoloncaZelišča male čarovnice 2009 0/0
12844LAŠTRO, Kata Zeliščna abeceda 2014 1/1
7797PEDROTTI, Walter Zeliščni pripravki za boljše življenje 2002 1/1
4479CARLE, Eric Zelo lačna gosenica 1997 2/2
7630CARLE, Eric Zelo osamljena kresnička 2002 1/1
7631CARLE, Eric Zelo tih čriček 2002 1/1
10584LINDNER, SimoneZemeljski škrat Amar 2008 1/1
10766MATHIVET, ÉricZemlja 2009 1/1
3246GOMBOLI, Mario Zemlja - modri planet 1995 1/1
7326ARTUS-BERTRAND, Yann Zemlja ; pogled z neba : portret planeta iz zraka 2002 1/1
10535ŠKOBALJ, GoranZemlja je dobila vročino 2008 1/1
11842GALLIEZ, Roxane MarieZemlja se je prehladila 2010 1/1
5197GAUTIER, Yves Zemlja, delujoč planet 1998 1/1
8316CHANCELLOR, Deborah Zemljevidi 2004 2/2
7677KOZLER, Peter Zemljovid slovenske dežele in pokrajin 2002 1/1
6912VIDMAR, Janja Zgaga in mačje oko 2001 1/1
7571VIDMAR, Janja Zgaga in mesto lutk 2002 1/1
9970BURKE, J. C. Zgodba Toma Brennana 2007 1/1
1463ZANINOVIĆ, Ante Zgodba brez zveze 1969 0/0
11343ZUPAN, DimZgodba nekega Hektorja ; Hektor in duh po človeku 2010 1/1
11095ZUPAN, DimZgodba nekega Hektorja ; Hektor in male ljubezni 2009 2/2
10758ZUPAN, DimZgodba nekega Hektorja ; Hektor in velika avantura 2009 1/1
11342ZUPAN, DimZgodba nekega Hektorja ; Hektor in velika solza 2010 1/1
11666ZUPAN, DimZgodba nekega Hektorja ; Hektor in zrela hruška 2011 1/1
9932ZUPAN, Dim Zgodba nekega Hektorja. ; Hektor in mala šola 2007 1/1
9622ZUPAN, Dim Zgodba nekega Hektorja. ; Hektor in ribja usoda 2006 2/2
3868LEAF, Munro Zgodba o Ferdinandu 1974 1/1
2680LEAF, Munro Zgodba o Ferdinandu 1994 2/2
8848MESTNIK, Ivanka Zgodba o Zari 2005 1/1
3401NICKL, Peter Zgodba o dobrem volku 1995 3/3
8645BARBER, Tom Zgodba o dveh kozah 2005 1/1
11092PODGORŠEK, MojicejaZgodba o gmajnicah 2009 1/1
58JOHANSEN, Hanna Zgodba o goskici, ki ni bila dovolj hitra 1991 1/1
2243PREGL, Slavko Zgodba o knjigi 1986 1/1
464JACOB, Max Zgodba o kralju Kabulu Prvem in kuhljačku Galvinu 1986 1/1
1540KOVAČIČ, Lojze Zgodba o levih in levčku 1983 1/1
4816SEPULVEDA, Luis Zgodba o mačku, ki je naučil galebko leteti 1998 1/1
13378SMOLAR, Adi Zgodba o rolici papirja 2012 1/1
13420STEPANČIČ, Damijan Zgodba o sidru 2010 1/1
9448HUSEINOVIĆ, Kašmir Zgodba o snežakih 2006 1/1
3172KRIŽNAR, Nada Zgodba o vetru 1995 1/1
2703ČTVRTEK, Vaclav Zgodba o vili Amaliji 1994 2/2
12827PODGORŠEK, Mojiceja Zgodba o volku 2014 1/1
2018FALLADA, Hans Zgodba o zgodbici 1983 2/2
4924RUPEL, Dimitrij Zgodba o času 1989 0/0
2354GAZDIĆ, Sašo Zgodba za Macija 1994 0/0
8729MACNAIR, Patricia Ann Zgodba življenja ; rojstvo, rast in razvoj 2005 1/1
9057PETEK, Milan Zgodbe Sinjega ptiča 2005 1/1
13195PRAPROTNIK-Zupančič, lilijana Zgodbe in nezgodbe 2016 1/1
4824DISNEY, Walt Zgodbe iz Agrabaha ; sedem izvirnih zgodb o Aladinu in Jasmini 1997 0/0
9692LEWIS, C. S. Zgodbe iz Narnije. ; Konj in njegov fantič 2007 1/1
9969LEWIS, C. S. Zgodbe iz Narnije. ; Potovanje Potepuške zarje 2007 1/1
9846LEWIS, C. S. Zgodbe iz Narnije. ; Princ Kaspijan 2007 1/1
10310LEWIS, C. S. Zgodbe iz Narnije. ; Srebrni stol 2008 1/1
10311LEWIS, C. S. Zgodbe iz Narnije. ; Zadnja bitka 2008 1/1
9148LEWIS, C. S. Zgodbe iz Narnije. ; Čarovnikov nečak 2006 1/1
10466ESENKO, IvanZgodbe iz kanuja 2008 1/1
2677KOVAČIČ, Lojze Zgodbe iz mesta Rič-Rač 1994 1/1
2232LONDON, Jack Zgodbe iz severnih gozdov 1993 2/2
10076HASELHURST, Maureen Zgodbe iz stolpa 2008 1/1
6413KREMPL, Urša Zgodbe iz zelenega gozda 2000 0/0
947LAUREY, Harriet Zgodbe ladijskega mačka Pelegrina 1984 0/0
395LAUREY, Harriet Zgodbe ladijskega mačka Pelegrina 1984 1/1
582LAUREY, Harriet Zgodbe ladijskega mačka Pelegrina 1984 1/1
2777MUŠIČ, Janez Zgodbe o Prešernu 1989 3/3
5827MUŠIČ, Janez Zgodbe o Prešernu 1993 2/2
4499ARHAR, Vojan Tihomir Zgodbe o Sanjaču 1997 1/1
4690SKUMANZ-Mayer, Lene Zgodbe o Tinu 1997 0/0
8470KALIŠNIK, Varja Zgodbe o Urški, mali indigo čarovnici 2003 1/1
6293LANDA, Norbert Zgodbe o delfinih 2000 1/1
8499KURET, Primož Zgodbe o glasbi in glasbenikih 2004 1/1
5864JOUNGS, Bettie B. Zgodbe o ljubezni in darovanju ; zgodbe , ki vam povzdignejo duha, napolnijo srce in nahranijo dušo 1999 1/1
11347BJELČIĆ, RatkoZgodbe o odraščanju 2010 1/1
3788CVENKEL, France Zgodbe o živalih 1985 1/1
5085KRAAN, Hanna Zgodbe o čavknjeni čarovnici 1998 2/2
9007TRATAR, Neža Zgodbe ob Srebrni reki 2001 1/1
2613KOVAČ, Polona Zgodbe od A do Ž 1983 0/0
3047LAMB, Charles Zgodbe po Shakespearu 1995 0/0
4981LAMB, Charles Zgodbe po Shakespearu 1998 21/22
8439KREMPL, Urša Zgodbe v sličicah 2003 0/0
3048LONDON, Jack Zgodbe z Južnega morja 1995 0/0
10079ZOREC, Marjeta Zgodbe z naših gradov. ; Med Triglavom in Jadranom 2007 1/1
10037ZOREC, Marjeta Zgodbe z naših gradov. Med Dravo in Kolpo 2007 1/1
3601DISNEY, Walt Zgodbe za lahko noč 1995 0/0
6951SITAR, Jelena Zgodbe za lutke in prste 2001 0/0
13353FRIOT, Bernard Zgodbe za minutko 2016 1/1
9414KOREN, Majda Zgodbe zajca Zlatka 2006 1/1
3629TOMŠIČ, Marjan Zgodbice o kačah 1996 1/1
412KOREN, Majda Zgodbice za matematiko 1992 0/0
439KOREN, Majda Zgodbice za matematiko 1992 0/0
2406ŠEGA, Milan Zgode in nezgode kraljevega dvora 1972 0/0
1928JAHNIN, Leonid Zgode in prigode v kartonskem mestu 1986 1/1
836SUHODOLČAN, Leopold Zgodilo se je 6. aprila 1978 0/0
1875PAPOTNIK, Amand Zgodnje uvajanje v tehniko 1993 0/0
9220KOVIČ, Kajetan Zgodnje zgodbe ; ob pisateljevi 75-letnici 2006 1/1
10805Zgodovina Zgodovina ; Visoki in pozni srednji vek - države 2008 1/1
1425BERZELAK, Stane Zgodovina 2 ; za tehniške in druge strokovne šole 1992 0/0
5884GRANDA, Stane Zgodovina 3. Učbenik za tretji letnik gimnazije 1999 0/0
7173DOLENC, Ervin Zgodovina 4 ; učbenik za 4. letnik gimnazije 2002 1/1
13144BREGAR Mazzini, Sonja Zgodovina 6 ; Samostojni delovni zvezek za zgodovino v šestem razredu osnovne šole 2016 1/1
10244OTIČ, Marta Zgodovina 6 ; svet skozi čas. Priročnik za zgodovino v šestem razredu osnovne šole 2006 1/1
10240OTIČ, Marta Zgodovina 6 ; svet skozi čas. Učbenik za zgodovino v šestem razredu osnovne šole 2006 0/0
5629ROVŠEK Kosmač, Fani Zgodovina 6. ; Vaje in naloge za 6. razred osnovne šole 1999 0/0
8167ROVŠEK KOSMAČ, Fani Zgodovina 6. Vaje in naloge za 6. razred osnovne šole 2001 1/1
9965OTIČ, Marta Zgodovina 7 ; svet skozi čas. Učbenik za zgodovino v sedmem razredu osnovne šole 2007 1/1
10287OTIČ, Marta Zgodovina 7 ; svet skozi čas. Učbenik za zgodovino v sedmem razredu osnovne šole 2007 1/1
5623ŠKRABA, Gabrijela Zgodovina 8. ; Vaje in naloge za 8. razred osnovne šole 1997 0/0
8292ŠKRABA, Gabrijela Zgodovina 9/8. Delovni zvezek ; vaje in naloge za 9. razred devetletne in 8. razred osemletne osnovne šole 2003 0/0
5710FRIDL, Majda Zgodovina ; zgodba o preteklosti 1999 1/1
619BAUCER, Martin Zgodovina Norika in Furlanije 1991 0/0
125INZKO, Valentin Zgodovina Slovencev do leta 1918 1991 1/1
1840KOS, Milko Zgodovina Slovencev od naselitve do petnajstega stoletja 1955 1/1
13413MITRIEVSKI, Ivan Zgodovina Slovenije v stripu 2017 1/1
6027Zgodovina ZDA. Del 3, Zgodovina ZDA. Del 3, ; Amerika postane velesila 1999 0/0
1383WORNER, Karl H. Zgodovina glasbe 1992 0/0
2514Zgodovina koroških Slovencev od leta 1918 do danes 1985 1/1
7995Zgodovina krščanstva na Slovenskem. Vodnik po stalni razstavi 2003 1/1
9671BLAŽIČ, Zlatko Zgodovina moje heroinske odvisnosti ; <življenjsko optimistična različica Otrok s postaje Zoo> 2007 1/1
9811OZVALD, Karel Zgodovina pedagoške kulture v antični dobi ; ali kako je človeški duh rasel iz početka in rase še sedaj 2002 1/1
214CONOLLY , Peter Zgodovina rimske vojske ; Od makedonske vojne in vojn za Galijo do za-tona Rimskega cesarstva 1990 0/0
211SADLER, Michael Zgodovina rock glasbe ; v stripu 1988 0/0
3850GRAFENAUER, Bogo Zgodovina slovenskega naroda 1964 1/1
6866BOŽIČ, Branko Zgodovina slovenskega naroda 1969 1/1
2222MAL, Josip Zgodovina slovenskega naroda ; Reprint 1. izdaje, ki je izšla v 10 zvezkih v letih od 1928 do 1939 1993 1/1
2221GRUDEN, Josip Zgodovina slovenskega naroda ; Reprint 1. izdaje, ki je izšla v 6 zvezkih v letih od 1910 do 1916 1992 1/1
4862ŠUGMAN, Rajko Zgodovina svetovnega in slovenskega športa 1997 1/1
124CHISHOLM, Jane Zgodovina v letnicah ; od kamene dobe do računalnikov 1991 1/1
3992KARBA, Pavla Zgodovina v šoli drugače ; metodični priročnik za učitelje 1996 1/1
4245LESJAK, Anton Zgodovina šentjernejske fare na Dolenjskem 1927 1/1
2005WOOLLEY, Charles Leonard Zgodovina človeštva ; Začetki civilizacije 1969 1/1
7846TRAMPUŠ, Cirila Zgodovina. Priročnik za uporabo zgoščenke Zgodovinski časovni trak 2003 0/0
6499SIMIČ, Mitja Zgodovinski vrtovi Dolenjske in Posavja ; 2000 1/1
5640HADFIELD, Jill Zgovorne oblike ; zbirka iger za vaje iz sporazumevanja 1998 2/2
13544RUSSELL, Rachel Renee Zguba ; zgodbe iz ne-preveč pravljičnega življenja 2012 1/1
1739VIDAČEK, Zlata Zibelka v pesku 1987 1/1
471KOŠUTA, Miroslav Zidamo dan 1987 2/2
3618TARMAN, Draga Zima 1992 1/1
2150JALOVEC, Viljenka Zima . Drugi razred ; Priročnik 1993 0/0
2669KNEZ, Alenka Zima . Prvi razred ; Učenčev zvezek za 1. razred 1993 0/0
2149JALOVEC, Viljenka Zima ; Drugi razred 1993 0/0
1135JALOVEC, Viljenka Zima ; delovni zvezek + priročnik 1992 0/0
8467JANSSON, Tove Zima v Mumindolu 2004 1/1
13716Zima zima bela 2017 1/1
4110WILLIAMS, John Zima: poizkusi iz naravoslovja 1996 1/1
11888KOLMAN, AlenkaZimska dežela [2010?] 1/1
13034BARTON, Suzanne Zimska pesem 2015 1/1
5984LAINŠČEK, Feri Zimska pravljica 1999 0/0
623BRVAR, Andrej Zimska romanca 1988 0/0
5018BARKLEM, Jill Zimska zgodba 1998 1/1
8408GOLAVŠEK, Damjana Zimske skrivnosti 2004 1/1
8834BUTLER, M. Christina Zimski prijatelji 2005 1/1
6853KRANJEC, Miško Zimzelen na slovenskih tleh ; kronika kmečkih uporov 1972 0/0
1774ŽUPANČIČ, Oton Zimzelen pod snegom 1945 1/1
6098URBANČIČ, Bojana Zlata banana ; : 1996 1/1
2499MILČINSKI, Fran Zlata hruška 1994 1/1
3027MILČINSKI, Fran Zlata hruška 1995 1/1
10105GORUP, Marta Zlata jata 2007 1/1
9067GREGORČIČ, Simon Zlata knjiga Simona Gregorčiča ; ob 100. obletnici pesnikove smrti 2006 1/1
5610TRUUS Zlata knjiga potovanja. ; Prstki potujejo 1999 1/1
2044KRANJEC, Miško Zlata kočija 1967 0/0
1131KOVIČ, Kajetan Zlata ladja 1969 1/1
1400KOVIČ, Kajetan Zlata ladja 1975 0/0
7911KOVIČ, Kajetan Zlata ladja 2003 1/1
12802MAKAROVIČ, Svetlana Zlata mačja preja 2014 1/1
5769CARTER-SCOTT, Cherie Zlata pravila za srečno življenje 1999 1/1
4941OSHO Zlata prihodnost - največji izziv ; Manifest 1992 0/0
11933ZLATA Zlata ptica 2011 0/0
12147OSOJNIK, MelitaZlata roža p 2004 1/1
2943BEVK, France Zlata voda 1995 7/7
3867BEVK, France Zlata voda in druge zgodbe 1974 1/1
12675ZLATA Zlata vrtnica: armenska pravljica ; armenska pravljica 2013 1/1
6170TEMPLETON, John Zlata zrna ; modrosti življenja 2000 1/1
13220BITENC, Janez Zlata šivanka 2015 1/1
5402KAPLAN, Michel Zlati Bizanc 1998 1/1
1922BRUCKNER, Karel Zlati faraon 1978 0/0
530PEČAVAR, Vesna Zlati grad 1991 0/0
3118BITENC, Janez Zlati kamenčki 1995 1/1
3119BITENC, Janez Zlati kamenčki 1995 0/0
3830TOLSTOJ, Aleksej Zlati ključek ali Burattinove dogodivščine 1967 2/2
3469HOFFMANN, E.T.A. Zlati lonec 1993 1/1
8234HERGE Zlati rakci 2004 1/1
7568KRAVOS, Marko Zlati rog 2002 1/1
12002GOLOB, TadejZlati zob 2012 1/1
11991GOLOB, TadejZlati zob 2012 1/1
6262KOSOVEL, Srečko Zlati zvončki 2000 1/1
12551MCCORMICK, Rosie Zlatice in marjetice 2006 1/1
2521FILIPOVIĆ, Zlata Zlatin dnevnik ; otroštvo v obleganem Sarajevu 1994 2/2
9756WIELOCKX, Ruth Zlatkov zaklad 2007 0/0
7382HOOPER, Meredith Zlato ; iskanje zaklada skozi čas 2002 1/1
7072BREZINA, Thomas Zlato grofa Drakula 2001 1/1
11891PODGORŠEK, MojicejaZlato jabolko 2012 1/1
8350LAINŠČEK, Feri Zlato kraljestvo 2001 1/1
6365ZUPANC, Lojze Zlato pod Blegošem 1971 0/0
2424ZUPANC, Lojze Zlato pod Blegošem 1994 2/2
12552MCCORMICK, Rosie Zlato rumen list 2006 2/2
2837PATIENCE, John Zlatolaska in trije medvedi 1994 0/0
4144FILIPČIČ, Emil Zlatolaska in zmaj 1996 1/1
4260BAUMBACH, Rudolf Zlatorog. ; Planinska pravljica 0000 0/0
1296ŠMIT, Jože Zlo stoletja 1971 0/0
13079WALLIAMS, David Zlobna zobarka 2015 1/1
6651SIMČIČ, Miro Zlom pri Kobaridu 2000 1/1
7596RUS-MAKOVEC, Maja Zloraba moči in duševne motnje ter poti iz stiske 2003 1/1
12708DOMITER Protner, Ksenija Zloraba otrok v družini ; možnosti ukrepanja 2014 1/1
13296OSREDKAR, Meta Zločin v Stari Fužini 2016 1/1
7450MASON, Fred Zločinski cirkus 2002 1/1
13448WIELOCKY, Ruth Zmaga je moja! 2017 1/1
7837KAUTZ, Gisela Zmaga na turnirju 2003 1/1
13124ZULLO, Germano Zmago 2016 1/1
7220FOREMAN, Michael Zmagoviti gol! 2002 1/1
3825KOVIČ, Kajetan Zmaj Direndaj 1981 2/2
806KOVIČ, Kajetan Zmaj Direndaj 1991 1/1
818KOVIČ, Kajetan Zmaj Direndaj 1991 2/2
10746KOVIČ, KajetanZmaj Direndaj 2009 1/1
7905KOKALJ, Tatjana Zmaj na klavirju 2003 1/1
2425BREZINA, Thomas Zmaj straši opolnoči 1994 1/1
1615GODINA, Ferdo Zmaj v oknu 1983 0/0
9976TOPSELL, John Zmaji ; priročnik za vzrejo in vzgojo 2007 1/1
11352SMALLMAN, SteveZmajska obara 2010 1/1
9750WILKINSON, Carole Zmajska skrbnica 2007 1/1
6171REBA, Matea Zmajček Bim in Bimbi 2000 1/1
11777MARION, MartinZmajček Drago in ljubljena Ljubljana 2011 1/1
11477BITEŽNIK, Bojan B.Zmajček Jami v Postojnski jami 2005 1/1
9395KONONENKO, Boris Zmajček Jurček 2005 1/1
10865SIEGNER, IngoZmajček Kokos gre v šolo 2009 1/1
11116SIEGNER, IngoZmajček Kokos in vampirska pustolovščina 2010 1/1
11932KENDA HUSSU, DamjanaZmajček Topotajček 2012 0/0
11312DONALDSON, JuliaZmajček Zog 2010 1/1
11519MENNEN, PatriciaZmajček in Trmica 2010 1/1
1011MATE, Miha Zmajčkov rojstni dan 1986 2/2
10036PEČEK, Stane Zmak 2007 1/1
13302KOKALJ, Tatjana Zmeda na vlaku 2016 1/1
7135REIDER, Katja Zmeda zaradi malega medveda 2002 1/1
5580MOOST, Nele Zmedo ali To se lahko zgodi vsakomur 1999 1/1
10094STANDIFORD, Natalie Zmenkarije 2006 1/1
1516PEALE, Norman Vincent Zmorem, če to verjamem 1992 1/1
10575BREZIGAR, BarbaraZnam za več ; Angleščina 6 2008 1/1
11418IGNATOV ŽLEBNIK, TatjanaZnam za več ; Angleščina 9 2010 1/1
10576JESENIK, NevenkaZnam za več ; Angleščina 9+ 2008 1/1
11989MEŽNAR, PolonaZnam za več ; Kemija 8 2012 0/0
11988MEŽNAR, PolonaZnam za več ; Kemija 9 2012 0/0
10518KONČAN, TanjaZnam za več ; Matematika 6 2008 2/2
10516KONČAN, TanjaZnam za več ; Matematika 9 2008 3/3
10537DRAKSLER, JanaZnam za več ; Matematika 9+ 2008 3/3
10517KAPKO, DragicaZnam za več ; Slovenščina 6 2008 3/3
11406KAVČNIK KOLAR, VanjaZnam za več ; Slovenščina 6+ 2010 1/1
11404CAJHEN, NanaZnam za več ; Slovenščina 8 2009 1/1
11405DERNOVŠEK, AnitaZnam za več ; Slovenščina 8 2010 1/1
11416DERNOVŠEK, AnitaZnam za več ; Slovenščina 9 2010 1/1
12298ARH, Stane Znam za več. Fizika 8. Razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu ; Fizika 8 2011 1/1
9868KAPKO, Dragica Znam za več. Slovenščina 7 ; razlage in vaje za boljše ocene 2007 2/2
9924CAJHEN, Nana Znam za več. Slovenščina 8 ; razlage in vaje za boljše ocene 2007 1/1
9869KAPKO, Dragica Znam za več. Slovenščina 9 ; razlage in vaje za boljše ocene 2007 3/3
6886LIN, Yutang Znamenite kitajske novele 1969 0/0
1797MENAŠE, Luc Znameniti ljudje na znamkah 1978 0/0
11359VILAR, StenZnamkaj se. Poštar Pavli s prijatelji 1/1
12953VILAR, Sten Znamkaj se: Poštar Pavli s prijatelji 2012 1/1
10964MLAKAR, NežkaZnamke pripovedujejo 2009 1/1
12550MCCORMICK, Rosie Znanilci pomladi 2006 4/4
12144JAPELJ PAVEŠIĆ, BarbaraZnanje matematike in naravoslovja med osnovnošolci v Sloveniji in po svetu 2012 1/1
11944KOCJAN-BARLE, MartaZnanka ali uganka 4 ; Delovni zvezek 2012 3/3
11964JERETINA ANŽIN, DragaZnanka ali uganka 4 ; Samostojni delovni zvezek 2012 1/1
12342ZNANKA Znanka ali uganka 4 ; Samostojni delovni zvezek 2013 2/3
11943KOCJAN-BARLE, MartaZnanka ali uganka 4 ; Učbenik 2009 1/2
11410KOCJAN-BARLE, MartaZnanka ali uganka 7 ; [Učbenik] 2010 1/1
10511SUNDERLAND, MargotZnanost o vzgoji 2008 0/0
1812MUSEK, Janek Znanstvena podoba osebnosti 1993 1/1
2999WILKINSON, Philip Znanstveniki: spremenili so svet 1995 1/1
1038BLYTON, Enid Znova na Kirrinovem otoku 1990 0/0
3173ZUPAN, Dim Zobek na dopustu 1995 1/1
6994SPATHELF, Baerbel Zobovilka ali Zobna vila nam razkrije skrivnost zdravih zob 2001 1/1
11229GAARDER, JosteinZofijin svet 2008 1/1
13527PAPP, Lisa Zoja in Belka 2017 1/1
8543VOGEL, Maja von Zoki Zajšek noče v posteljo 2005 1/1
12976HROVAT, Uroš Zombi virus 2015 2/2
9632VIDMAR, Janja Zoo 2005 1/1
3430BLAS, Aritio Zoologija - vretenčarji 1971 0/0
2076CARFI, Salvatore Zoologija nevretenčarjev 1993 1/1
1976BANI, Gastone Zoologija vretenčarjev 1993 1/1
8713ALLENDE, Isabel Zorro začenja svojo pot 2005 1/1
8759MCCULLEY, Johnston Zorro! 2004 4/4
1677WALPOLE, Brenda Zrak 1990 3/3
13756FREY, Jana Zrak za zajtrk 2017 1/1
10587LINDNER, SimoneZračna vila Tara 2008 1/1
1999VITEZ, Grigor Zrcalce 1980 0/0
823VITEZ, Grigor Zrcalce 1983 0/0
10709VITEZ, GrigorZrcalce 2009 1/1
1769TOMŠIČ, Frane Zrcalo 1992 1/1
7218GOLOB, Berta Zrna dedove modrosti 2000 1/1
2700ŠTAMPE-Žmavc, Bina Zrnca sonca 1994 2/2
8529ZUPAN, Jadranka Zrno do zrna pogača. Vaje za spoznavanje pomena besed in bogatenje besedišča 1998 1/1
8052PARKINSON, Siobhan Zrno ljubezni 2004 1/1
10193LLEWELLYN, Claire Zunaj 2006 0/0
6448PREUSSLER, Otfried Zvedavček z velikim klobukom 0000 5/5
9305KOMELJ, Miklavž Zverinice 2006 1/1
29KOVAČ, Polonca Zverinice z Večne poti 1987 1/1
8755DONALDSON, Julia Zverjasec 2005 1/1
9303DONALDSON, Julia Zverjašček 2006 1/1
4326ATKIVSON, Eleanor Zvesti Bobi 1997 1/1
6078MAURER, Neža Zvesti jazbec 1999 1/1
3257ANDERSEN, Hans Christian Zvesti kositrni vojak 1994 1/1
1014PALJETAK, Luko Zvezda Danica 1992 2/2
9730IBBOTSON, Eva Zvezda Kazana 2007 1/1
8474PREGL, Slavko Zvezda s čepico 2003 1/1
9727HOROWITZ, Anthony Zvezda zla 2007 1/1
9100RUDOLF, Mojca Zvezda.si 2005 1/1
187EKRUTT, Joachim Zvezde ; karte, risbe in fotografije zvezd 1987 1/1
11643WINTERS, PierreZvezde in planeti 2011 1/1
773FRANČIČ, Franjo Zvezde obal 1990 0/0
356FRANČIČ, Franjo Zvezde obal 1990 1/1
9889THYDELL, Johanna Zvezde sijejo v temi 2007 1/1
13112MAZZINI, Miha Zvezde vabijo 2016 1/1
13574MAZZINI, Miha Zvezde vabijo 2017 1/1
4356LOBATO, Arcadio Zvezdica 1997 2/2
7621SPINELLI, Jerry Zvezdica 2003 1/1
11918RADOVANOVIČ, VesnaZvezdica 2010 1/1
1335MILČINSKI, Frane Zvezdica Zaspanka 1992 20/20
9509MILČINSKI, Frane Zvezdica Zaspanka 2006 1/1
13460MILČINSKI, Frane Zvezdica Zaspanka. ; Videoposnetek 2006, p 1985 1/1
2242MILČINSKI, Frane Zvezdica Zaspanka. Pet Pepelk. Gledališče živalskega vrta 1994 1/1
7589NASH, Deborah Zvezdica Zvedavka 2002 1/1
5931DREISSIG, Georg Zvezdica v svetilki 1996 1/1
6733GLIORI, Debi Zvezdice za lisičko 2001 1/1
12148GABRIELLE, BarbaraZvezdnate p 2011 1/1
318KLAVŽAR, Sandi Zvezdne besede ali WordStar po domače 1991 0/0
12854ZVEZDNE Zvezdne težave 2014 1/1
12571GAIMAN, Neil Zvezdni prah 2012 1/1
1KIVINEN, Kirsti Zvezdni prah: pravljice za lahko noč 1991 1/1
92GRIMM, Jakob Zvezdni tolarji 1991 2/2
6530GRIMM, Jacob Zvezdni tolarji 2000 1/1
5389PELZ, Monika Zvezdnik 1998 1/1
10364MINTE-KÖNIG, BiankaZvezdništvo & ljubezenske težave 2006 1/1
13652VERTELJ, Nataša Zvezdogelca 2017 1/1
11029MARTINEAU, SusanZvite žice in iskriva vezja 2009 1/1
4903AGARD, John Zvitomir Zajec ; Veliko tekmovanje v vlečenju vrvi 1997 1/1
11500PARMENTIER-BLANCARD, CatherineZvitorepek in tri jajca 2010 1/1
2145CASH, Terry Zvok 1991 2/2
13514KOBAN Dobnik, Mojca Zvoki s panjev = Sounds from the beehive 2009 1/1
5429NOVAK, Bogdan Zvon želja 1998 1/1

Število zadetkov: 780